Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Cultuurbeleid in Nederland (2002)

Het Nederlandse cultuurbeleid is een bouwwerk dat in verschillende historische fasen en uit verschillende ideologische bouwmaterialen werd opgetrokken. Elke belangrijke politieke of geestelijke stroming heeft hieraan haar bijdrage geleverd, net als het ontstaan van de verzorgingsstaat, en elke stroming koestert haar eigen heilige huisjes binnen het opgebouwde bestel. Het cultuurbeleid laat zich dan ook niet eenvoudig beschrijven als een eigentijds politiek manifest, of als een programma dat in al zijn onderdelen aan één visie zou zijn ontsproten. Daarvoor is achtergrondkennis nodig; zonder deze historische kennis vallen typerende kenmerken van het cultuurbeleid niet goed uit te leggen. Deze publicatie toont hoe inhoud wordt gegeven aan de leidende beginselen van het cultuurbeleid, te weten kwaliteit en verscheidenheid, hoe de cultuurdeelname op steeds iets andere wijze wordt bevorderd, en op welke manieren de verhouding tussen cultuur en overheid vorm krijgt. De brede weg van het aanbodbeleid wordt geplaatst tegenover de smalle weg van de afnamebevordering. Zij is bestemd voor onderzoekers, voor geïnteresseerde betrokkenen uit de wereld van kunst, cultuur en media, en voor geïnteresseerden uit het buitenland.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) (2002). Cultuurbeleid in Nederland. Rijswijk: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BELE-0020-3 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving