Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Curriculum.nu op stoom (2018)

Auteur(s): Leon Neven

In Lichamelijke Opvoeding Magazine 5 stond al een stuk over het werk van het ontwikkelteam (OT) Bewegen & Sport van curriculum.nu. Inmiddels is ook de derde van in totaal vijf ontwikkelsessies achter de rug. Met dit artikel wil het OT de KVLO-leden up-to-date houden over het traject tot nu toe en wat er nog komen gaat. Daarnaast wil het OT een samenvatting geven van de inhoud van de tussenproducten zoals die er nu liggen en de lezers van dit magazine stimuleren mee te denken over deze producten.

Literatuurverwijzing: Neven, L. (2018, november). Curriculum.nu op stoom.

Omschrijving