Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Dansant (2005)

dansante bewegingsactiviteiten, praktijk en theorie

Dit naslagwerk bestaat uit een boek en cd-roms. Het boek heeft als doel (toekomstige) lesgevers meer inzicht te geven in de basisinformatie over dans, en kennis inzicht en vaardigheden bij te brengen wat betreft dansstijlen. De auteurs willen de achtergrondkennis vergroten van degenen die dansles kunnen en willen geven, en proberen met hun werk studenten te overtuigen dat zij dit ook kunnen. Het boek is een combinatie van praktijkgerichte en theoretische informatie.

Literatuurverwijzing: Martelaer, K. de, Vandaele, B., & Rooyackers, P. (2005). Dansant: dansante bewegingsactiviteiten, praktijk en theorie. Sint-Amandsberg: PVLO vzw.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LODID-005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving