Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Dansen in een veilig klimaat (2013)

onderzoek naar het verband tussen het klimaat in de dansles, algemeen/domeinspecifiek concentratievermogen en de prestatie

Auteur(s): Manouk van Vliet

In de sport wordt concentratievermogen gezien als een goede voorspeller voor de prestatie. Er wordt gesproken over algemeen en domeinspecifiek concentratievermogen. De relatie tussen een veilig klimaat en concentratievermogen is nooit vastgesteld. In dit onderzoek wordt deze relatie onderzocht. Er is gekeken naar het verband tussen het klimaat in de les, concentratievermogen en de prestatie van dansleerlingen. Voor het meten van algemeen concentratievermogen is de Strooptest gebruikt, voor dansspecifiek concentratievermogen is een nieuwe test ontwikkeld. Er werd een sterker positief verband verwacht tussen klimaat en algemene concentratie dan tussen klimaat en dansspecifieke concentratie. Daarnaast werd verwacht dat domeinspecifiek concentratievermogen een betere voorspeller is van de dansprestatie dan algemeen concentratievermogen. Uit de resultaten bleek dat alleen algemeen concentratievermogen significant positief samenhangt met de dansprestatie. Er werd geen verband gevonden tussen domeinspecifiek concentratievermogen en de dansprestatie. Uit de regressieanalyse bleek dat het lesklimaat 35 procent variantie in de dansprestatie verklaart, en dit in combinatie met algemeen concentratievermogen 50 procent.

Literatuurverwijzing: Vliet, M. van (2013). Dansen in een veilig klimaat: onderzoek naar het verband tussen het klimaat in de dansles, algemeen/domeinspecifiek concentratievermogen en de prestatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving