Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Danswoede (2016)

het Nederlandse debat over dans ten tijde van het interbellum

Auteur(s): Anna Lamers

De opkomst van een Nederlandse danscultuur, in zowel theaters als uitgaansgelegenheden en sportclubs, zorgde voor een fel maatschappelijk debat tijdens het Interbellum. Het fenomeen hing nauw samen met de zich breder ontwikkelende jongerencultuur. Enerzijds werd het dansen door sommigen gezien als een onderdeel van de bevrijding van het lichaam en aangemoedigd. Anderzijds bestond er grote angst voor de verderfelijke invloed die het dansen zou kunnen hebben op de zedelijkheid. Het debat hierover was zeer aanwezig in de gedrukte media uit deze periode. In dit onderzoek worden de deelnemers, argumenten en uitkomsten van het debat geanalyseerd aan de hand van contemporaine bronnen, afkomstig uit kranten en tijdschriften. Door berichtgeving over theaterdans en vrijetijdsdans samen te onderzoeken, wordt duidelijk hoe complex het debat in elkaar stak.

Literatuurverwijzing: Lamers, A.M.N. (2016). Danswoede: het Nederlandse debat over dans ten tijde van het interbellum. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Omschrijving