Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur (2005)

pas toe of leg uit!

Organisatie(s): NOC*NSF

Resultaat van de aanbevelingen die de Commissie Goed Sportbestuur heeft gedaan om sportbesturen kritisch naar eigen handelen te laten kijken en zo nodig aan te passen aan de moderne eisen van goed sportbestuur, ook Code Goed Sportbestuur genoemd.

De 13 aanbevelingen zijn:

 • Aanbeveling 1 Eenheid
 • Aanbeveling 2 Topsportstatuut
 • Aanbeveling 3 Financieel statuut
 • Aanbeveling 4 Besturingsmodel
 • Aanbeveling 5 Bestuursfuncties
 • Aanbeveling 6 Gedragscode bestuur
 • Aanbeveling 7 Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Aanbeveling 8 Transparantie
 • Aanbeveling 9 Aftreden bestuursleden
 • Aanbeveling 10 Agenda bestuur
 • Aanbeveling 11 Directiestatuut
 • Aanbeveling 12 Controletaak ALV
 • Aanbeveling 13 Statuten en reglementen
Literatuurverwijzing: NOC*NSF (2005). De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur: pas toe of leg uit!. Arnhem: NOC*NSF, Commissie Goed Sportbestuur.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut PRINS-0003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving