Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De alledaagse kracht van de sport (2011)

In De alledaagse kracht van de sport laten de auteurs op basis van enkele jaren empirisch onderzoek zien hoe in de sport tal van maatschappelijke verschillen en spanningen terugkomen en op vaak verrassende wijze overbrugd worden. De maatschappelijke waarde van de sport wordt meestal beschreven in grote begrippen als verworven sociaal kapitaal, persoonlijke ontwikkeling of opdoen van sociale vaardigheden. Maar hoe ziet dat er dan uit? De verschillende auteurs beschrijven hoe in sportverenigingen en op playgrounds mensen dat doen. Soms is humor de weg waarlangs oplopende spanningen hun uitweg vinden. Maar ook persoonlijke interventie, tegemoet treden van vooroordelen maar vooral de (kwetsbare) kracht van kinderen komen aan de orde. De fascinatie en liefde voor het spel en de sport maakt dat sporten in verenigingen en op playgrounds er zowel toe doet als een basis is om in de ontmoeting op het veld deze verschillen te overbruggen zonder dat deze daarmee verdwijnen.

Literatuurverwijzing: Verweel, P., & Wolterbeek, M. (2011). De alledaagse kracht van de sport. Amsterdam: SWP uitgeverij.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPSOCI-0086-2 Beschikbaar
Mulier instituut SPSOCI-0086-1 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving