Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De belangrijke, complexe rol van de teamleider (2019)

In de wat grotere gemeenten werken buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en/of sportfunctionarissen vaak onder leiding van een teamleider of coördinator. Een belangrijke en interessante rol, maar ook een complexe. Dat zegt een aanzienlijk deel van de vijftien teamleiders en coördinatoren die Kenniscentrum Sport heeft bevraagd naar de manier waarop zij leiding geven aan het team van buurtsportcoaches en schakelen tussen uitvoering en beleid. 

Literatuurverwijzing: Aalbers, M., & Steenbergen, J. (2019, maart). De belangrijke, complexe rol van de teamleider. Sport & gemeenten (pp. 12-15)

Omschrijving