Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De beleidssleutel tot succes (2014)

een onderzoek naar invloedrijke beleidsaspecten in het Nederlandse heren tophockey

Auteur(s): Jan Eshuis

De laatste 14 jaar is er door de Nederlandse hockeyheren geen groot toernooi (WK of OS) meer gewonnen. Dit heeft binnen de vaderlandse sportpers geleid tot de nodige kritiek op onder andere het gehanteerde bondsbeleid en de eventuele effecten hiervan op de resultaten. Maar heeft dat bondsbeleid eigenlijk wel zijn effect op de resultaten? De vraag hoe topsportprestaties te beïnvloeden zijn en wat daarin de betekenis van bondsbeleid is, staat centraal in dit onderzoek. Het onderzoek gaat over relevante beleidsaspecten voor topsportprestaties. Hiertoe heeft de auteur onderzoek gedaan naar de invloed van topsportbeleid en betekenissen die aan verschillende elementen van het KNHB beleidsplan gegeven worden. Dit is gedaan middels literatuuronderzoek, een documentanalyse van bestaande tophockeybeleidsplannen en interviews met spelers, bestuurders en coaches. 

Literatuurverwijzing: Eshuis, J. (2014). De beleidssleutel tot succes: een onderzoek naar invloedrijke beleidsaspecten in het Nederlandse heren tophockey. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving