Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De brede school in beweging (2005)

een onderzoek naar de organisatie en de sociale opbrengst van sport- en beweegactiviteiten in het kader van de brede school

Centrale vraag in deze afstudeerscriptie is tweeledig en luidt: hoe worden sport- en beweegactiviteiten binnen de brede school georganiseerd en met welke succes- en faalfactoren met rekening worden gehouden om bij te dragen aan een effectieve sportstimulering onder de jeugd? En in welke mate dragen sport- en beweegactiviteiten bij tot het bereiken van sociaal-maatschappelijke doelstellingen in de brede school en in hoeverre zijn deze effectief?

Literatuurverwijzing: Nije Bijvank, N., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2005). De brede school in beweging: een onderzoek naar de organisatie en de sociale opbrengst van sport- en beweegactiviteiten in het kader van de brede school. Tilburg:

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ONDE-TB-0005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving