Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'De brug tussen het bedrijfsleven en non-profit organisaties wordt steeds breder' (2013)

een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen stichting FC Twente, scoren in de wijk en het bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijk ondernemen

Auteur(s): Bas Schreurs

Betaald voetbal organisaties (BVO’s) zijn zich anno 2013 steeds bewuster van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in de samenleving. Vanaf het begin van de 21e eeuw is een toename zichtbaar in de organisatie van projecten en activiteiten ten behoeve van het verzorgingsgebied waarin de BVO actief is. FC Twente is een BVO waar deze tendens ook zichtbaar is. Sinds 2005 is er binnen de club beleid op het gebied van solidariteit, hieraan gerelateerd is de oprichting van Stichting FC Twente, scoren in de wijk. Naast deze toename in maatschappelijke verantwoordelijkheid van BVO’s zijn ook organisaties uit het bedrijfsleven in toenemende mate actief op het gebeid van maatschappelijk ondernemen. In 2012 zijn twee maatschappelijke projecten ontstaan uit een samenwerking tussen Scoren in de wijk en het bedrijfsleven. Door deze ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden is de relatie tussen Scoren in de wijk en organisaties uit het bedrijfsleven mogelijk aan een verandering onderhevig. Deze mogelijk veranderende relatie is de aanleiding geweest voor de volgende onderzoeksvraag: Welke betekenissen geven de actoren bedrijfsleven, Scoren in de wijk en FC Twente aan de relatie tussen Scoren in de wijk en bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijk ondernemen, welke veranderingen zijn in die betekenisgeving te onderscheiden door de tijd heen volgens de drie actoren en wat betekent het voor de toekomstige relatie?

Literatuurverwijzing: Schreurs, B. (2013). 'De brug tussen het bedrijfsleven en non-profit organisaties wordt steeds breder': een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen stichting FC Twente, scoren in de wijk en het bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Utrecht: Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Omschrijving