Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De buurtsportcoach als verbinder (2017)

wat verstaan buurtsportcoaches onder hun taak als verbinder en hoe komt dat in de praktijk tot uiting?

De onderzoeksvraag van dit rapport luidt als volgt: wat verstaan buurtsportcoaches onder hun taak als ‘verbinder’ en hoe komt dat in de praktijk tot uiting? 

Dit rapport maakt gebruik van gegevens van evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches, wat door het Mulier Instituut is uitgevoerd in samenwerking met sporthogescholen.

Relevante vragen uit de gehouden interviews zijn geselecteerd en de antwoorden daarop geanalyseerd:

  • Wat is uw belangrijkste taak en waarom?;
  • Hoe ziet uw gemiddelde werkdag eruit?;
  • Met welke externe partners werkt u samen?;
  • Waarom werkt u met externe partners samen?;
  • Wat werkt bevorderend/belemmerend in samenwerking met externe partners?;
  • Welke vaardigheden zijn belangrijk voor een buurtsportcoach?;
  • Zijn er positieve/negatieve factoren die uw werk beïnvloeden?

Alleen antwoorden van buurtsportcoaches die verbinden als belangrijkste taak zien zijn meegenomen in dit onderzoek. Verbinden wordt door buurtsportcoaches breed opgevat en kan plaatsvinden tussen sectoren maar ook tussen een individu en een (sport)organisatie. Verbinden lijkt een doel en middel te zijn in plaats van een losstaande taak, die door taken als organiseren en doorverwijzen tot stand kan komen. Een netwerkanalyse wordt aanbevolen om dieper in te gaan op de intensiviteit van de contacten, de rol van de buurtsportcoach binnen de samenwerkingen (leider of bijvoorbeeld faciliterend?), het aantal partijen in een netwerk en hoe de partijen zich tot elkaar verhouden.

Literatuurverwijzing: Ravenhorst, C. van (2017). De buurtsportcoach als verbinder: wat verstaan buurtsportcoaches onder hun taak als verbinder en hoe komt dat in de praktijk tot uiting?. Wageningen: Wageningen University & Research.

Omschrijving