Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De buurtsportcoach op de sportvereniging (2022)

taken en resultaten, factsheet 2022/22

Bij 37 procent van de sportverenigingen waar een buurtsportcoach werkzaam is, heeft deze gezorgd voor uitbreiding van de samenwerking en netwerken met andere organisaties. In 2018 was dit bij 28 procent van de sportverenigingen het geval. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder bestuurders van sportverenigingen.

Rol buurtsportcoach verschuift van ledenwerving naar samenwerkingsverbanden
Buurtsportcoaches bij sportverenigingen zetten zich in 2021 minder in voor ledenwerving dan eerder: in 2021 gaf 13 procent van de verenigingsbestuurders aan dat buurtsportcoaches zorgden voor meer leden. In 2018 was dat nog 30 procent.

Er is dus minder inzet op ledenwerving en meer op samenwerkingsverbanden tussen organisaties. Dat lijkt een gevolg van de ambities uit het deelakkoord ‘Vitale aanbieders’ van het Nationaal Sportakkoord en de doelen van de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’.

Buurtsportcoach vooral bezig met aanbod voor niet-leden
Volgens verenigingen hielden buurtsportcoaches zich tussen juni 2020 en juni 2021 het vaakst bezig met het creëren van aanbod voor niet-leden (42%), bijvoorbeeld op scholen. In 2019 gaf meer dan de helft van de verenigingen (57%) aan dat de buurtsportcoaches activiteiten of clinics organiseerden/uitvoerden voor niet-leden. Deze daling komt mogelijk doordat in de coronaperiode de focus meer op eigen leden lag.

Onderzoek onder verenigingsbestuurders
Deze resultaten zijn gebaseerd op peilingen onder bestuurders van sportverenigingen. De resultaten uit deze factsheet komen uit vier verschillende metingen bij het MI Verenigingspanel: januari 2018, januari 2019, februari 2021 en augustus 2021. Door de samenstelling van het panel en de weging van de respons zijn de uitkomsten representatief voor de sportverenigingen in Nederland.

Literatuurverwijzing: Heijnen, E., & Stam, W. van (2022). De buurtsportcoach op de sportvereniging: taken en resultaten, factsheet 2022/22. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving