Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De buurtsportcoach op het voortgezet onderwijs (2022)

volgens sectieleiders en docenten LO, buurtsportcoaches en werkgevers, factsheet 2022/20

Drie kwart van de scholen in het voortgezet onderwijs ervaart positieve opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches. Volgens bijna de helft van de scholen (45%) en werkgevers van buurtsportcoaches (41%) heeft de coach ervoor gezorgd dat de samenwerking met andere organisaties is uitgebreid. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Inzet van buurtsportcoaches op scholen
Op 20 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs zijn in 2022 één of meerdere buurtsportcoaches actief. Dit is minder dan in 2018 (37%) en 2014 (33%). Deze daling zit vooral in het aandeel coaches dat één of enkele keren per jaar op school wordt ingezet. Waarschijnlijk komt dat doordat veel incidentele activiteiten afgelopen jaren niet doorgingen vanwege corona.

Taken buurtsportcoaches op scholen
Buurtsportcoaches worden op scholen in het voortgezet onderwijs het vaakst ingezet om sport- en beweegactiviteiten te organiseren en begeleiden. Dit gaat om zowel buitenschools sportaanbod op school (zoals toernooien en clinics) als beweegactiviteiten onder schooltijd (zoals pauzesport). Daarnaast adviseren buurtsportcoaches over en verwijzen ze door naar sportmogelijkheden en/of gezondheidsbevorderende activiteiten in de gemeente.

Onderzoek onder sectieleiders en docenten LO, buurtsportcoaches en gemeenten 
Deze resultaten zijn gebaseerd op de monitor ‘Lichamelijke Opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs’ (verwacht najaar 2022) en de panelpeilingen onder buurtsportcoaches en hun werkgevers in het voorjaar van 2022.

Literatuurverwijzing: Vrieswijk, S., & Stam, W. van (2022). De buurtsportcoach op het voortgezet onderwijs: volgens sectieleiders en docenten LO, buurtsportcoaches en werkgevers, factsheet 2022/20. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving