Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De buurtsportcoach: typen, taken en aanpak (2018)

factsheet

Buurtsportcoaches stimuleren of organiseren passend sport¬- en beweegaanbod in de buurt voor alle inwoners van een gemeente. Het Mulier Instituut en acht Sportkunde-opleidingen voerden tussen 2016 en 2017 met subsidie van het ministerie van VWS een grootschalig evaluatieonderzoek uit naar de implementatie en opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches.

Om de resultaten van dit evaluatieonderzoek meer inzichtelijk te maken, heeft het Mulier Instituut de belangrijkste inzichten over de werkwijze van de buurtsportcoach in dit factsheet bijeengebracht. Het bevat ook tips voor werkgevers om de werkomstandigheden van de buurtsportcoach te verbeteren.

Geconcludeerd kan worden dat de kans klein is dat een buurtsportcoach precies hetzelfde werk doet als een collega buurtsportcoach. Gemeenten mogen namelijk binnen de bredere kaders van het Rijk buurtsportcoaches inzetten op een wijze die past bij de lokale context. Dit maatwerk zorgt ervoor dat buurtsportcoaches verschillende werkgebieden, werkgevers, doelen, doelgroepen, taken en rollen hebben.

De belangrijkste inzichten zijn:

  • Buurtsportcoaches zijn een onmisbare schakel tussen beleid en praktijk. Vrijheid is daarin belangrijk om tussentijds hun werkzaamheden bij te stellen.
  • Bijna elke (92%) buurtsportcoach ervaart voldoende ruimte om zijn/haar eigen aanpak te kiezen.
  • De aanpak van een buurtsportcoach is onderbouwd op basis van wat werkt in de praktijk. 68 procent van de buurtsportcoaches vindt dat hun aanpak goed is onderbouwd en uitgewerkt.
  • Zeven typen buurtsportcoaches zijn te onderscheiden, maar ook binnen deze typen is veel diversiteit zichtbaar.
  • Interne en externe samenwerking zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor succes.
Literatuurverwijzing: Brandsema, A., & Lindert, C. van (2018). De buurtsportcoach: typen, taken en aanpak: factsheet. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving