Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De conjunctuur van de verenigingssport (2007)

In deze bijdrage worden enkele inzichten gepresenteerd van de ontwikkeling in de verenigingssport in Nederland op basis van periodiek onderzoek. Kort geschetst wordt hoe zich het periodiek onderzoek naar de deelname aan verenigingssport en het functioneren van verenigingen heeft ontwikkeld. Vervolgens wordt nagegaan of op grond van de verzamelde gegevens trends in deze gegevens zichtbaar zijn op langere en kortere termijn. Men spreekt alleen van een trend wanneer zich volgens een significante en gelijkgerichte ontwikkeling verandering van meetwaarden over verschillende peiljaren heeft voorgedaan. Voor de analyse van de trends op de langere termijn wordt gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen, voor de analyse over de laatste vijf jaar zijn de gegevens benut verkregen via een verenigingspanel. De belangrijkste veranderingen worden besproken en tenslotte wordt een aantal voorstellen gedaan voor de verbetering van dergelijke trendanalyses.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., & Kalmthout, J. van (2007). De conjunctuur van de verenigingssport. In W.T.M. Ooijendijk, Trendrapport bewegen en gezondheid 2004/2005 (pp. 117-132) TNO Kwaliteit van Leven.

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: