Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De dorpenmonitor (2013)

ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun leefomgeving is gewerkt aan vitale en leefbare dorpen. Het vernieuwde platteland heeft echter verschillende gezichten. Terwijl een deel van de dorpen zich met succes ontwikkelt tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid, hebben andere dorpen te maken met bevolkingsafname en achteruitgang. ‘De dorpenmonitor’ biedt inzicht in recente veranderingen in de leefsituatie van de 5,3 miljoen bewoners van het Nederlandse platteland. Aan de hand van uiteenlopende statistische bronnen komen verschillende thema’s aan bod, variërend van onderwijs, arbeid, veiligheid en mobiliteit tot gezondheid, burgerparticipatie en burencontacten. De auteurs gaan op zoek naar verschillen op het platteland en maken onderscheid tussen grote dorpen en kleine dorpen en tussen dorpen bij de stad en afgelegen dorpen. Speciale aandacht gaat uit naar het ‘echte’ platteland, de kleinste afgelegen dorpen. De auteurs schetsen hoe de leefsituatie van de bijna twee miljoen bewoners van deze dorpen samenhangt met de aanwezigheid van het landschappelijke schoon en met het voorkomen van bevolkingsafname.

Literatuurverwijzing: Steenbekkers, A., Vermeij, L., & Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2013). De dorpenmonitor: ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SOCI-0253 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving