Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De drie dimensies van waardecreatie in balans brengen voor de primaire stakeholders, is de basis voor een succesvolle onderneming! (2014)

Auteur(s): Winand Willigers

De centrale vraag voor dit onderzoek is: Wat zijn de verschillen in de waardering tussen de drie waardedimensies volgens het Kasterlee model door de primaire stakeholders binnen een maatschappelijke onderneming? De huidige maatschappelijke veranderingen op het gebied van waardecreaties voor de ondernemingen van aandeelhouderswaarde naar stakeholderswaarde en de huidige economische crisis zijn de twee belangrijkste redenen om dit onderzoek te doen. De verhoudingen van waardecreaties binnen een onderneming voor de primaire stakeholders zijn van essentieel belang voor de continuïteit van een onderneming. De bovengenoemde veranderingen hebben grote invloed op het waardespectrum van stakeholders binnen een onderneming. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de dimensies van waardecreaties van stakeholders om vervolgens beleidsveranderingen te kunnen ontwikkelen om zodoende de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Literatuurverwijzing: Willigers, W. (2014). De drie dimensies van waardecreatie in balans brengen voor de primaire stakeholders, is de basis voor een succesvolle onderneming!. Groningen: Sport Management Instituut.

Omschrijving