Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De dynamische schooldag (2021)

de complexiteit van het succesvol aanbieding van beweegactiviteiten

De laatste jaren is er meer aandacht voor het dynamischer maken van de schooldag. Dagen waarop meer wordt bewogen en minder gezeten. In binnen- en buitenland zijn er meerdere beweegprogramma’s voor scholen ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat de resultaten daarvan wisselend zijn. Wat opvalt is dat er – naast verschil in kwaliteit van het onderzoek – nauwelijks aandacht besteed wordt aan factoren die de implementatie van een beweegprogramma succesvol maken (Cassar e.a., 2019). In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden en de complexiteit van het realiseren van een dynamische schooldag.

Literatuurverwijzing: Gelder, W. van, Janssen, M., Mauw, S., & Goedhart, B. (2021, februari). De dynamische schooldag: de complexiteit van het succesvol aanbieding van beweegactiviteiten.

Omschrijving