Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De economische waarde van sport (2011)

keuzes en prioriteiten voor Brabant

Organisatie(s): SER Brabant

Op verzoek van het provinciebestuur geeft SER Brabant in dit rapport zijn visie op de meerwaarde van sport voor de economie in de Brabantse beleidscontext. Hieraan verbinden de onderzoekers het door de provincie gevraagde advies over de investeringskeuzes en prioriteiten in het kader van de Agenda van Brabant.

Literatuurverwijzing: SER Brabant (2011). De economische waarde van sport: keuzes en prioriteiten voor Brabant. SER Brabant.

Omschrijving