Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De effecten van Thuis op Straat (2015)

resultaten van een vierjarige studie

Thuis Op Straat (TOS) is een buurtgerichte interventie met een groot bereik onder jongens en meisjes tussen 8 en 14 jaar, veelal van allochtone herkomst. TOS beoogt een duidelijk (gedragsregels, normen), gemoedelijk, fatsoenlijk en sociaal en emotioneel veilig klimaat op pleinen en straten te scheppen. Dagelijks organiseert TOS activiteiten voor de jeugd. Doel van deze studie was om met een quasi-experimenteel longitudinaal onderzoeksdesign vast te stellen of TOS werkelijk de emotionele en sociale veiligheid voor kinderen (6-14 jaar) verbetert, het sociaal gedrag van kinderen bevordert en psychosociale en gedragsproblemen tegengaat. Hiertoe zijn de volgende hypothesen getoetst:

  1. De TOS-interventie vermindert psychosociale en gedragsproblemen van kinderen in de leeftijdsgroep 6-14 jaar.
  2. De TOS-interventie bevordert prosociaal gedrag van kinderen in de leeftijdsgroep 6-14 jaar.
  3. De TOS-interventie verbetert het buitenspeelklimaat in de buurt. 

De interventie Thuis Op Straat heeft een significant gunstig effect op ontwikkelingsmoeilijkheden van kinderen. Dit effect is aantoonbaar voor kinderen jonger dan 10 jaar als er een hogere intensiteit van de interventie is (meerdere malen per week uitgevoerd en een hoger bereik onder buurtkinderen). Voor het speelklimaat zien de onderzoekers eveneens gunstige effecten van de TOS-interventie: het buitenspelen wordt leuker gevonden en kinderen ouder dan 10 jaar spelen vaker buiten. Dit effect is groter bij een hogere intensiteit van de interventie. De karakteristieken van de interventie (blijkens dit onderzoek frequentie en bereik) zijn belangrijk ook voor de resultaten van de interventie TOS. 

Literatuurverwijzing: Wonderen, R. van, & Jonkman, H. (2015). De effecten van Thuis op Straat: resultaten van een vierjarige studie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Omschrijving