Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De emancipatie van meisjes en jonge vrouwen (1992)

rapportage ten behoeve van een evaluatie van het meisjesbeleid

Auteur(s): M. Niphuis-Nell

Emancipatie van meisjes en jonge vrouwen wordt door de overheid serieus genomen. In november 1988 werd het meisjesbeleid geformuleerd in de beleidsnota ‘Maatschappelijke positie van meisjes en jonge vrouwen’. In 1992 zal in de Tweede Kamer gediscussieerd worden over de voortgang van het meisjesbeleid. Ter voorbereiding van deze discussie deed het SCP onderzoek naar de maatschappelijke positie van meisjes en jonge vrouwen (12-25 jaar). In deze studie wordt in de eerste plaats nagegaan in hoeverre de positie van meisjes sinds 1975 is verbeterd. In de tweede plaats wordt in kaart gebracht wat, anno 1990, de belangrijkste knelpunten zijn voor een gelijke maatschappelijke participatie van meisjes en jongens. Een zestal terreinen wordt behandeld: opvoeding, onderwijs, vrije tijd, arbeid en inkomen, relaties en het krijgen van kinderen, en problemen en hulpverlening. De ontwikkelingen en knelpunten worden geanalyseerd op basis van onderzoeksliteratuur en van statistisch materiaal. Uit deze studie blijkt dat in vele opzichten de ongelijkheid tussen meisjes en jongens kleiner wordt. Tegelijkertijd komt naar voren dat zich ook nu nog grote verschillen voordoen en dat de belemmeringen voor gelijkheid nog steeds niet zijn verdwenen.

Literatuurverwijzing: Niphuis-Nell, M. (1992). De emancipatie van meisjes en jonge vrouwen: rapportage ten behoeve van een evaluatie van het meisjesbeleid. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEND-0021 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving