Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De Futsal Battle: Meer dan een wijkcompetitie (2023)

Een onderzoek naar de sociale en persoonlijke waarden van de Futsal Battle in drie Nijmeegse wijken

Aanleiding

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen deed in juli 2021 een uitvraag effectonderzoek voor de kwalitatieve doorontwikkeling van Futsal Chabbab. Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit gevraagd om een voorstel te schrijven om verdiepend onderzoek te doen naar de sociale waarde en persoonlijke waarde (impact) van Futsal Chabbab in relatie tot het Human Capital Model (Bailey et al., 2013). Het Kenniscentrum is namelijk voornemens om de 6 kernwaarden van het model verder te onderbouwen met onderzoek. Futsal Chabbab bleek hiervoor een geschikte casus. Dit vormde de aanleiding voor dit onderzoek.

Doelstelling
Inzicht krijgen in de sociale en persoonlijke (toegevoegde) waarde (de impact) van de Futsal Battle als vorm van sport en bewegen om A meer inzicht te krijgen in de relatie tussen sociale en persoonlijke ontwikkeling en sport en bewegen en B om inzicht te krijgen de effecten van de Futsal Battle.

Literatuurverwijzing: Visser, G., Sleegers, R., & HAN University of Applied Sciences (2023). De Futsal Battle: Meer dan een wijkcompetitie: Een onderzoek naar de sociale en persoonlijke waarden van de Futsal Battle in drie Nijmeegse wijken. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences.

Omschrijving