Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De gevolgen van corona voor de sport in cijfers (2020)

5 vragen over de invloed van de coronamaatregelen op sporten, bewegen en de sportsector

Auteur(s): Marije Lüschen

Het coronavirus en de maatregelen ter bestrijding hiervan hebben Nederland grotendeels stilgelegd. Halverwege maart 2020 werd iedereen gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Sporten op de vereniging of in de sportschool was op dat moment niet mogelijk. Het Mulier Instituut geeft antwoord op 5 vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen op sporten, bewegen en de sportsector.

Literatuurverwijzing: Lüschen, M. (2020). De gevolgen van corona voor de sport in cijfers: 5 vragen over de invloed van de coronamaatregelen op sporten, bewegen en de sportsector. Sport & Strategie.

Omschrijving