Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De gezonde generatie (2020)

trendmonitor 2020, selectie eerste resultaten, thema: beweging en sport

Organisatie(s): MarketResponse

Uit dit onderzoek van MarketResponse, in opdracht van twintig gezondheidsfondsen, blijkt dat jongeren verschillende barrières ervaren om te bewegen en sporten. VMBO-leerlingen noemen de kosten als grootste belemmering. Leerlingen op HAVO/VWO geven aan dat ze te veel andere verplichtingen hebben. Alle jongeren ervaren weinig support vanuit hun omgeving. Rolmodellen die het gezonde voorbeeld geven zijn schaars en slechts 25% van de jongeren voelt zich aangemoedigd om meer te bewegen.

Literatuurverwijzing: MarketResponse (2020). De gezonde generatie: trendmonitor 2020, selectie eerste resultaten, thema: beweging en sport. MarketResponse.

Omschrijving