Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De gezondere sportkantine in 2019 (2020)

resultaten onderzoek onder sportverenigingen

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van JOGG (initiatiefnemer Team:Fit) de stand van zaken in beeld gebracht met betrekking tot het aanbod in sportkantines onder sportverenigingen.

Met de resultaten kan JOGG aandacht vragen voor een gezond aanbod bij sportverenigingen en gericht de ondersteuning aan sportverenigingen verbeteren om meer gezondere sportkantines te creëren.

Alle verenigingen van het Verenigingspanel (ongeveer 2.200 sportverenigingen) zijn voor deelname aan het onderzoek uitgenodigd. In het voorjaar van 2019 zijn zij bevraagd over het assortiment in de sportkantine en het rook- en alcoholbeleid bij hun vereniging. In totaal hebben 439 verenigingsbestuurders de vragen ingevuld.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Ruim twee derde van verenigingsbestuurders geeft aan dat hun eigen kantine (69%) of horeca bij de sportaccommodatie (65%) merendeels ‘minder gezond’ aanbod dan ‘gezond aanbod’ heeft (69%). Dit is ten opzichte van 2014 en 2016 nagenoeg ongewijzigd. In de exploitantenhoreca is het aandeel kantines met overwegend gezond aanbod iets gestegen (5% in 2014 naar 14% in 2019).
  • Ruim een derde van de verenigingsbestuurders is van mening dat sportverenigingen consumptie van gezondere producten in de sportkantine moeten stimuleren (38%). De helft van de verenigingsbestuurders is hierin neutraal (46%).
  • In drie vijfde van de verenigingskantines en twee vijfde van de exploitantenhoreca zijn maatregelen in het kader van gezondere producten genomen, zoals zorgen dat water voor iedereen makkelijk in de kantine te verkrijgen is.
  • Ruim een kwart van de verenigingsbestuurders heeft geen wens voor een gezondere sportkantine.
  • De meeste verenigingsbestuurders geven aan dat in hun verenigingskantine beleid is over verantwoord alcoholgebruik en roken.
Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Kalmthout, J. van (2020). De gezondere sportkantine in 2019: resultaten onderzoek onder sportverenigingen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPVERE-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-654 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving