Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De inbreng van leerlingen met deskundigheid bekleden (2018)

Auteur(s): Karel Verweij

Vakleerkrachten in het basisonderwijs variëren de schaal waarop leerlingen met elkaar bewegen door lessen afwisselend klassikaal, in groepjes of vrij in te richten. De laatste werkvorm wordt ‘vrij’ genoemd omdat leerlingen hierbij kiezen bij welke van de 4 tot 7 door de leerkracht opgebouwde arrangementen ze bewegen, wat ze er doen, met wie ze dit doen en of, en zo ja wanneer, ze wisselen naar een ander onderdeel. Door leerlingen deze keuzes te bieden worden interesses en niveauverschillen zichtbaar, ontstaan er steeds nieuwe groepjes en kan de oefentijd door leerlingen zelf worden gedoseerd. In dit artikel wordt de waarde van de vrije lesvorm voor het ‘leren bewegen’ onderzocht. Wat zijn vanuit dit oogpunt de kracht en de zwakte van deze lesvorm en hoe kan de zwakte worden ondervangen?

Literatuurverwijzing: Verweij, K. (2018, november). De inbreng van leerlingen met deskundigheid bekleden.

Omschrijving

 • Jaar:
  2018
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Trefwoord(en):