Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De invloed van de contributie van tennisverenigingen in Nederland op het aantal KNLTB-leden (2015)

Auteur(s): Mike Mulders

Deze scriptie gaat over de invloed van de contributie van tennisverenigingen op het aantal KNLTB-leden. Middels kwalitatief onderzoek is onderzocht of de contributie daadwerkelijk een rol heeft gespeeld bij de afname van het ledenaantal bij senioren. Uit de interviews komt naar voren dat de contributie geen direct effect heeft op de afname van het aantal seniorleden. De prijs zal altijd op de achtergrond meewegen, maar gedreven door de economische crisis zijn het vooral de ‘slapende’ leden die kritisch zijn gaan kijken naar hun uitgaven. Men concludeert dan dat het bedrag dat ze aan contributie betalen te hoog is ten opzichte van het aantal keren dat ze tennissen.

Literatuurverwijzing: Mulders, M. (2015). De invloed van de contributie van tennisverenigingen in Nederland op het aantal KNLTB-leden. Arnhem: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Omschrijving