Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De invloed van de multiculturele competentie van de manager op de safety performance van multiculturele teams (2015)

Auteur(s): Roeland Ens

In deze bachelorscriptie zijn regressieanalyses uitgevoerd om de invloed van de multiculturele competentie van managers van multiculturele teams op de safety performance van die teams te onderzoeken. Ook is getracht om een link te leggen met de topsport. De multiculturele competentie van de manager lijkt een kleine doch significante invloed te hebben op de safety performance van multiculturele teams.

Literatuurverwijzing: Ens, R.R. (2015). De invloed van de multiculturele competentie van de manager op de safety performance van multiculturele teams. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Omschrijving