Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De invloed van falen en perfectionisme op motivatie in sport (2011)

Auteur(s): Claar van Houtum

Veel sporters worden regelmatig met falen of teleurstellende prestaties geconfronteerd, maar dienen in deze uitdagende situaties wel gemotiveerd te blijven. Er wordt gekeken naar de motivatie van sporters na falen en het effect van perfectionisme op deze reacties bij falen. Falen blijkt zowel positieve als negatieve effecten op motivatie te hebben. Er wordt daarnaast gekeken naar de invloed van verschillende factoren op dit effect, waaronder perfectionisme. Perfectionisme blijkt te bestaan uit factoren die angst voor fouten creëren, waardoor een sporter minder gemotiveerd raakt na falen, en perfectionistisch streven, waarbij een sporter alles uit zichzelf wil halen, wat voor meer motivatie zorgt. Implicaties van deze conclusies worden tenslotte besproken. 

Literatuurverwijzing: Houtum, C.H.J. van (2011). De invloed van falen en perfectionisme op motivatie in sport. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving