Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De invloed van het beoefenen van een team of individuele sport op het ervaren van discriminatie op basis van etniciteit (2021)

Auteur(s): Johan van Korlaar

Eerdere onderzoeken hebben zich vooral gericht op discriminatie tijdens het beoefenen van een teamsport. In dit onderzoek wordt geanalyseerd of er meer discriminatie op basis van etniciteit wordt ervaren bij mensen die een individuele sport beoefenen of bij mensen die een teamsport beoefenen. Aan de hand van de contacttheorie werd verwacht dat de kans op het ervaren van discriminatie op basis van etniciteit groter zal zijn bij het beoefenen van een individuele sport. Daarentegen werd het tegenoverstelde verwacht aan de hand van de conflicttheorie. De integratieparadox verwacht dat hoe hoger het opleidingsniveau des te meer kans op het ervaren van discriminatie in een teamsport. De “Sport en Maatschappij” dataset van het SCP uit 2007 (N=1880) werd gebruikt om deze effecten te onderzoeken. Uit de analyses kwam naar voren dat er geen verschil is tussen het beoefenen van een individuele en een teamsport wat betreft het ervaren van discriminatie. Het is gebleken dat mensen met een hogere opleidingsniveau minder discriminatie ervaren tijdens het beoefenen van een individuele sport.

Literatuurverwijzing: Korlaar, J. van (2021). De invloed van het beoefenen van een team of individuele sport op het ervaren van discriminatie op basis van etniciteit. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving