Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De invloed van teamcohesie op teamprestatie (2016)

De invloed van taak- en sociale cohesie op teamprestatie werd onderzocht bij 25 zaalvoetbalteams die op recreatieve manier hun sport beoefenden. Omdat de teams op recreatieve manier hun sport beoefenen, werd verwacht dat sociale cohesie een betere voorspeller zou zijn voor teamprestatie dan taakcohesie. De deelnemers (N = 131) vulden voor de wedstrijd een ingekorte versie van de Group Environment Questionnaire in om zo taak- en sociale cohesie te meten. Zowel in de rust als na de wedstrijd werd de subjectieve teamprestatie gemeten door middel van een vragenlijst. Objectieve teamprestatie werd gemeten gedurende de hele wedstrijd door middel van het coderen van bepaalde factoren. De resultaten toonden aan dat taakcohesie marginaal significant was voor teamprestatie, en sociale cohesie niet significant. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat taakcohesie een betere voorspeller is voor teamprestatie bij recreatieve sporten dan sociale cohesie.

Literatuurverwijzing: Bonink, F.P. (2016). De invloed van teamcohesie op teamprestatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving