Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De inzet van buurtsport- en cultuurcoaches naar gemeentegrootte (2022)

factsheet 2022/8

Auteur(s): Eva Heijnen

Buurtsport- en cultuurcoaches worden in verhouding het meest ingezet op de doelgroep kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de inzet van deze coaches naar gemeentegrootte.

Gemiddeld zetten gemeenten de helft van deze buurtsport- en cultuurcoaches in op de doelgroep kinderen. Al vanaf het begin van de impulsregeling in 2008 leggen buurtsportcoaches verbinding met deze groep. Daarnaast wordt een groot deel van de buurtsport- en cultuurcoaches ingezet op het primair onderwijs en buurtsportcoaches op sportaanbieders.

Veel inzet op primair onderwijs: gemiddeld zetten gemeenten 33 procent van hun buurtsportcoaches in op het primair onderwijs (gemiddeld 3,2 fte). Alleen de inzet op de doelgroep kinderen is hoger. Cultuurcoaches worden gemiddeld voor 14 procent ingezet op het primair onderwijs (gemiddeld 1,4 fte).

35 procent van de kleine gemeenten zet meer dan de helft van hun buurtsportcoaches in als vakleerkracht bewegingsonderwijs. Bij middelgrote gemeenten is dat 33 procent en bij grote gemeenten 24 procent.

Buurtsportcoaches vaak betrokken bij sportaanbieders: gemiddeld zetten gemeenten 31 procent van hun buurtsportcoaches in bij sportaanbieders (gemiddeld 2,9 fte). Kleine gemeenten lijken hiervoor in verhouding iets meer buurtsportcoaches in te zetten dan middelgrote en grote gemeenten.

Buurtsportcoaches houden zich hierbij onder andere bezig met het versterken en adviseren van het (vrijwillig) kader en het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.

Minder inzet op specifieke doelgroepen in kleine gemeenten: functionarissen in kleine gemeenten lijken zich minder vaak te richten op specifieke doelgroepen (denk aan asielzoekers of mensen met een beperking). Mogelijk kiezen kleine gemeenten vaker voor doelgroepen die voor de functionarissen goed te bereiken en te activeren zijn (zoals sportaanbieders en kinderen).

Onderzoek op basis van monitor Brede Regeling Combinatiefuncties: sinds 2019 stelt het Mulier Instituut met steun van het ministerie van VWS de monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) op. Dit onderzoek is gebaseerd op de resultaten van de meest recente BRC Monitor 2021. Daaraan hebben 335 (van de 348) gemeenten meegedaan. Voor deze factsheet is een verdiepende analyse uitgevoerd op de resultaten.

Literatuurverwijzing: Heijnen, E. (2022). De inzet van buurtsport- en cultuurcoaches naar gemeentegrootte: factsheet 2022/8. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving