Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De JOGG-regisseur (2022)

beschrijving van rollen en competenties

JOGG-regisseurs nemen diverse rollen aan om de integrale JOGG-aanpak succesvol uit te kunnen voeren. Daarvoor hebben zij een breed pakket aan competenties nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut.

JOGG is een integrale aanpak waarin een netwerk van lokale en (inter)nationale partijen samenwerkt om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. JOGG-regisseurs binnen gemeenten zorgen voor de lokale uitvoering van de aanpak.

JOGG-regisseurs nemen diverse rollen in 
JOGG-regisseurs blijken zeven verschillende rollen in te nemen bij de implementatie van de JOGG-aanpak:

 • netwerker: de regisseur betrekt relevante organisaties in de gemeente;
 • makelaar: de regisseur verbindt lokale initiatieven en vraag en aanbod van deze organisaties;
 • projectmanager: de regisseur faciliteert samenwerkingsprojecten en grotere campagnes;
 • uitvoerder: de regisseur verricht soms uitvoerende taken in projecten;
 • coördinator: de regisseur coördineert na verloop van tijd het gevormde netwerk, zodat dit betrokken blijft en samenwerking en eigenaarschap ontstaat;
 • programmamanager: in een deel van de gemeenten geeft de regisseur op hoger niveau richting aan de JOGG-aanpak en leiding aan uitvoerende partijen;
 • politicus: de regisseur zorgt voor afstemming tussen beleid en praktijk.

Rollen van de regisseur verschillen en veranderen
De rol van de JOGG-regisseur verandert naarmate de JOGG-aanpak langer in de gemeente wordt uitgevoerd: van een meer uitvoerende rol als netwerker en projectmanager naar een meer tactische/strategische rol als coördinator en programmanager.
Daarnaast is de rol van de JOGG-regisseur afhankelijk van de context waarbinnen de aanpak wordt uitgevoerd en de achtergrond van de regisseur zelf.

Brede competenties nodig voor verschillende rollen
Om al deze rollen te kunnen vervullen heeft een JOGG-regisseur een breed pakket aan competenties nodig. Een paar voorbeelden zijn:

 • een gemotiveerde, zelfverzekerde en ondernemende houding;
 • kunnen communiceren op verschillende niveaus;
 • verschillende organisaties (en hun belangen) kunnen begrijpen;
 • een helikopterview;
 • politiek sensitief zijn;
 • resultaatgericht kunnen werken.

Interviews, focusgroepen en literatuuronderzoek
Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met twaalf JOGG-regisseurs en twee focusgroepen gehouden met in totaal acht JOGG-adviseurs van de landelijke organisatie. Ook is een verkennend literatuuronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is onderdeel van de evaluatie van de JOGG-aanpak.

Literatuurverwijzing: Huiberts, I., Slot-Heijs, J.J., & Collard, D.C.M. (2022). De JOGG-regisseur: beschrijving van rollen en competenties. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-866 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving