Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De juiste prijs (2012)

een korte studie naar de mogelijke impact van prijsverhogingen voor de bezoekersaantallen van de gemeentelijke zwembaden en ijsbaan in Eindhoven

Auteur(s): Willem de Boer

In dit rapport is onderzocht wat de prijselasticiteit van de vraag is bij de twee gemeentelijke zwembaden de Tongelreep en het ir. Ottenbad en de ijsbaan het IJssportcentrum in Eindhoven. Uit de analyses van de historische gegevens over de drie sportaccommodaties die in dit rapport zijn onderzocht, blijkt voor geen enkele accommodatie een duidelijk verband tussen prijzen en bezoekersaantallen te zien. Er zijn in ieder geval voor de periode 2009-2011 op basis van ruwe prijselasticiteitberekeningen zeker geen aanwijzingen voor een elastische vraag. Hierbij moet wel worden benadrukt dat bij de ruwe prijselasticiteit niet alleen het effect van de prijs, maar ook de effecten van andere factoren op de bezoekersaantallen zijn inbegrepen.

Literatuurverwijzing: Boer, W.I.J. de (2012). De juiste prijs: een korte studie naar de mogelijke impact van prijsverhogingen voor de bezoekersaantallen van de gemeentelijke zwembaden en ijsbaan in Eindhoven. Arnhem: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Instituut voor Sport- en Bewegingsstudies.

Omschrijving