Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De kracht van sport 2017-2021 (2016)

beleidsvisie gemeente Gorinchem

‘De kracht van Sport’ is opgebouwd uit 5 pijlers:

  • Bewegend leren
  • Meedoen door Beweging
  • Sportieve ruimte
  • Sterke Spelbepalers
  • Gorcum Sportvesting
Literatuurverwijzing: (2016). De kracht van sport 2017-2021: beleidsvisie gemeente Gorinchem. Gorinchem: Gemeente Gorinchem.

Omschrijving