Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De krêft fan sport (2019)

sportnota gemeente Achtkarspelen 2019 - 2022

Deze nota beschrijft de beleidsvoornemens voor de komende jaren op zowel stimulerings- topsport-, accommodatie-, en ondersteuningsbeleid.

Literatuurverwijzing: (2019). De krêft fan sport: sportnota gemeente Achtkarspelen 2019 - 2022. Achtkarspelen: Gemeente Achtkarspelen.

Omschrijving