Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De kunst van dalton (2021)

Auteur(s): Dennis van Hinte

In dit topic komt de wijze waarop de integrale ontwikkeling van het kind wordt vormgegeven aan bod in artikelen die gaan over het curriculum in het algemeen, over de vanzelfsprekendheid waarmee de docent LO dit natuurlijk altijd al doet en in dit artikel waarin wordt uitgewerkt hoe de visie van het Helen Parkhurst in Almere, tot uiting komt in de alledaagse praktijk van hun gymles.

Literatuurverwijzing: Hinte, D. van (2021, oktober). De kunst van dalton. Lichamelijke Opvoeding 109 (pp. 9 - 13)

Omschrijving