Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De leerkracht bewegingsonderwijs (2022)

tevredenheid van schoolleiders, ouders en kinderen, factsheet 2022/2

Schoolleiders hebben op een aantal aspecten een voorkeur voor vakleerkrachten voor het bewegingsonderwijs boven groepsleerkrachten met een bevoegdheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Bewegingsonderwijs door vakleerkracht hoger beoordeeld: schoolleiders beoordelen de volgende aspecten van het bewegingsonderwijs gemiddeld hoger als het door een vakleerkracht wordt gegeven dan wanneer een groepsleerkracht het geeft:

  • de kwaliteit van het bewegingsonderwijs;
  • het aantal lessen bewegingsonderwijs per week;
  • de lestijd voor bewegingsonderwijs;
  • de mate waarin leerlingen die extra hulp nodig hebben, passende ondersteuning krijgen tijdens het bewegingsonderwijs.

Ouders en kinderen positief over aandacht leerkracht voor geluk en gezondheid: zowel ouders als kinderen zijn tevreden over de aandacht die de leerkracht bewegingsonderwijs heeft voor het geluk en de gezondheid van het kind. Het lijkt hierbij niet uit te maken of een vakleerkracht of een groepsleerkracht het bewegingsonderwijs verzorgt.

Onderzoek met data van Leefstijlmonitor en 2-meting bewegingsonderwijs: de resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de data uit de 2-meting bewegingsonderwijs (2021). Verder zijn gegevens uit een aanvullende module van de Leefstijlmonitor (2019) gebruikt, die tweejaarlijks wordt uitgezet onder Nederlanders. Voor kinderen onder de 12 jaar geven ouders antwoord op de vragen.

Literatuurverwijzing: Vrieswijk, S., Slot-Heijs, J.J., & Duijvestijn, M. (2022). De leerkracht bewegingsonderwijs: tevredenheid van schoolleiders, ouders en kinderen, factsheet 2022/2. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving