Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De leerlingen doorlopen het vak lichamelijke opvoeding (2001)

een verkenning van doorlopende leerlijnen in het bewegingsonderwijs in de basisvorming

Het thema Doorlopende Leerlijnen is een hot item. Het is een kwaliteitscriterium voor goed onderwijs en een goed leerproces van de leerlingen. Leerlingen zijn degenen die moeten ervaren dat leerlijnen doorlopen. Als zij geen overlap, geen lacunes en tevens samenhang en continuïteit in het onderwijsleerproces ervaren, hebben zij het prettige gevoel dat het onderwijsleerproces goed in elkaar zit en de onderwijsinstellingen efficiënt en effectief met hun leertijd omgaan. Zij krijgen en houden zicht op de zin en het nut van de leeractiviteiten. Zij zijn degenen die achteruit moeten kunnen kijken (wat heb ik geleerd en met welk resultaat?) en ook vooruit moeten kunnen kijken (wat betekent het geleerde voor mijn toekomst?). Een doorlopende leerlijn kan voor hen een goede leidraad zijn. Deze publicatie kan in scholen een rol spelen om in sectie-verband aandacht te besteden aan Doorlopende Leerlijnen. De publicatie is ook van belang voor beleidsmakers, methodeontwikkelaars en medewerkers van culturele instellingen.

Literatuurverwijzing: Brouwer, B., Mooij, C., Houthoff, D., & Mossel, G. van (2001). De leerlingen doorlopen het vak lichamelijke opvoeding: een verkenning van doorlopende leerlijnen in het bewegingsonderwijs in de basisvorming. Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving