Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal (2013)

cijfers en karakteristieken, onderzoek

Amateurvoetbalverenigingen zetten zich in toenemende mate in voor de maatschappij. De KNVB en de Stichting Meer dan Voetbal hebben voor het eerst de inzet en karakteristieken van deze maatschappelijke betrokkenheid in beeld laten brengen. De Universiteit Utrecht voerde het onderzoek uit. Het onderzoek draagt bij aan de doelstelling van de KNVB en Stichting Meer dan Voetbal om verenigingen (beter) te (kunnen) stimuleren en ondersteunen in hun maatschappelijke betrokkenheid, waardoor de maatschappelijke betekenis van verenigingen wordt geoptimaliseerd. Daarbij zijn de volgende onderdelen uitgevoerd:

  1. Nulmeting naar de maatschappelijke betrokkenheid van amateurverenigingen en
  2. De verdieping van het Open Club-concept.
Literatuurverwijzing: Eekeren, F. van, & Dijk, B. (2013). De maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal: cijfers en karakteristieken, onderzoek. Utrecht: Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Omschrijving