Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De maatschappelijke impact van het WK hockey 2014 in Den Haag (2015)

Dit boekje handelt over de maatschappelijke impact van het WK hockey 2014 in Den Haag. Hoe is het WK zelf verlopen en hoe verliepen de side events, vanuit sportief en organisatorisch perspectief? En wat is er terechtgekomen van de maatschappelijke ambities die de gemeente aan het evenement koppelde? Welke lessen kunnen er worden getrokken? Een half jaar na dato wordt in deze notitie op verzoek van de gemeente Den Haag door het Mulier Instituut de voorlopige balans opgemaakt. Dit gebeurt aan de hand van onderzoeken en rapporten van derden. Het Mulier Instituut heeft niet zelf nog eigen onderzoek uitgevoerd. Hoe de spelers en staf het evenement hebben ervaren is onbekend, omdat onderzoek daarnaar ontbreekt. Dat geldt voor een belangrijk deel ook voor de inwoners van Den Haag die het WK niet bezocht hebben. Het WK hockey was goed voor een economische impact van 12,8 miljoen euro voor de gemeente Den Haag. De waarde van de media-aandacht bedroeg (minimaal) 64 miljoen euro.

Literatuurverwijzing: Hover, P., & Breedveld, K. (2015). De maatschappelijke impact van het WK hockey 2014 in Den Haag. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPEVE-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-356 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving