Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De maatschappelijke kosten en baten van Alleen jij bepaalt wie je bent (2015)

voorzet-MKBA

‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB) is een gedragsinterventie met als doel het voorkomen van delinquent gedrag bij jongeren in het praktijkonderwijs en basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO. De interventie wordt uitgevoerd in het kader van de aanpak van high impact crimes (overvallen, straatroof, inbraken, geweld). Uit de analyse blijkt dat het resultaat van AJB in netto contante waarde zonder meer positief is. Afhangende van de te hanteren bandbreedte bij de justitiële en maatschappelijke effecten van verminderd delinquent gedrag levert de investering vanuit het ministerie van VenJ in AJB, waarin 1.000 jongeren deelnemen, aldus een maatschappelijk rendement op van tussen de 23 en 43 €mln.

Literatuurverwijzing: (2015). De maatschappelijke kosten en baten van Alleen jij bepaalt wie je bent: voorzet-MKBA. Utrecht: Andersson, Elffers Felix.

Omschrijving