Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De maatschappelijke spin-off van side-events (2018)

Met name politici en media kennen vaak een maatschappelijke waarde aan topsportevenementen toe, zoals het vergroten van sportparticipatie of sociale cohesie. Vanuit de literatuur weten we echter dat deze maatschappelijke waarde niet vanzelfsprekend is. Side-events kunnen hier aan bijdragen.

De kennis over side-events en hoe deze al dan niet maatschappelijke impact kunnen creëren is ‘versnipperd’ vindbaar en beperkt.

Daarom heeft Kenniscentrum Sport een verkenning gedaan om de bestaande kennis bij elkaar te brengen en bruikbaar te maken voor beleid en praktijk.

Er zijn twaalf gesprekken met veertien experts vanuit wetenschap, beleid en praktijk gevoerd en er is een analyse van de literatuur op het gebied van side-events gedaan (zie bijlage). In deze notitie komen de uitkomsten van de gesprekken en literatuur samen.

De notitie dient als onderligger voor het artikel ‘Hoe kun je maatschappelijk waarde van side-events bij topsportevenementen vergroten?’.

Doel van het artikel en notitie is om een brug te slaan tussen kennis over side-events en de praktijk van side-events. Wat weten we vanuit literatuur en onderzoek over side-events en wat zien we hiervan terug in de praktijk? Beleidsmedewerkers van gemeenten en bonden en organisatoren van evenementen vormen de voornaamste doelgroepen van beide kennisproducten.

Literatuurverwijzing: Mol, P., & Kooi, M. van der (2018). De maatschappelijke spin-off van side-events. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving