Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De maatschappelijke waarde van sport en bewegen (2021)

Auteur(s): Ine Pulles

In dit artikel wordt de kennis over de maatschappelijke waarde van sport op basis van bestaand onderzoek gebundeld. De focus ligt vooral op de gezondheidswaarde en de sociale waarde van sport en bewegen. De economische waarde en de topsport laat de auteur hier buiten beschouwing.

Enkele conclusies zijn:

  • Het is bewezen dat sport en bewegen goed is voor de lichamelijke en mentale gezondheid van mensen.
  • Wel kleven er risico’s aan sporten, zoals blessures en gebruik van prestatieverhogende middelen of alcohol.
  • Bewegen leidt niet of nauwelijks tot betere cognitieve functies of schoolprestaties, uitgezonderd rekenvaardigheden; wel vergroot sporten plezier en vermindert het stress.
  • Hoewel sporten mensen samenbrengt, kan het juist ook tot maatschappelijke uitsluiting leiden. 
  • Ook in de sport komt wangedrag als pesten en discriminatie voor, maar op dit vlak is recent wel sprake van een positieve ontwikkeling.

Het artikel verscheen in het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen (CDV) in de zomer van 2021. Meer informatie over het tijdschrift CDV vindt u hier.

Literatuurverwijzing: Pulles, I. (2021, zomer). De maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Christen Democratische Verkenningen (CDV) 41 (pp. 102-107)

Omschrijving