Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De (mogelijke) rol van LO in het stimuleren van fysieke activiteit (2013)

een beknopt overzicht van studies

In deze powerpointpresentatie, gegeven op de Dag van het Sportonderzoek op 7 november 2013, worden een aantal zaken besproken met betrekking tot de rol van lichamelijke opvoeding in het stimuleren van fysieke activiteit. Er worden een aantal onderzoeken besproken ten behoeve hiervan. De conclusies van de auteurs zijn onder andere dat een directe bijdrage van huidige lessen LO aan totale fysieke activiteit beperkt is gezien het aantal uren LO per week, en dat het voor de minst actieve groepen wel een belangrijke bron van fysieke activiteit is.

Literatuurverwijzing: Slingerland, M., Borghouts, L.B., & Hesselink, M. (2013). De (mogelijke) rol van LO in het stimuleren van fysieke activiteit: een beknopt overzicht van studies.

Omschrijving