Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De MOPER fitness test (1980)

handleiding en prestatieschalen

In deze handleiding treft men een beschrijving aan van de MOPER Fitness Test en de prestatieschalen, zoals die voor Nederlandse jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar ontwikkeld zijn op initiatief en onder begeleiding van de Stuurgroep Physical Fitness. De schrijvers hebben er een korte testverantwoording aan toegevoegd en een aantal kanttekeningen met betrekking tot de toepassing van de test in de les lichamelijke opvoeding.

Literatuurverwijzing: Bovend`eerdt, J., Kemper, H.C.G., & Verschuur, R. (1980). De MOPER fitness test: handleiding en prestatieschalen. Haarlem: BV Uitgeverij De Vrieseborch.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-026 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-0074 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving