Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De Nederlandse roeisport (1967)

haar geschiedenis, haar steunpilaren, haar facetten en wetten, haar structuur en haar verrichtingen

Organisatie(s): Nederlandsche Roeibond

Deze publicatie is samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de Nederlandsche Roeibond. Het boek legt, globaal, de historie van de roeisport in Nederland en van de Nederlandsche Roeibond vast. Daarnaast wil het inzicht geven in de structuur van de bond, in de steunpilaren waarop deze rust, in het wezen van de roeierij en in de velerlei aspecten van de wedstrijdsport en van het toerroeien.

Literatuurverwijzing: Nederlandsche Roeibond (1967). De Nederlandse roeisport: haar geschiedenis, haar steunpilaren, haar facetten en wetten, haar structuur en haar verrichtingen. Amsterdam: Nederlandsche Roeibond.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPGESCH-0100-1 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving