Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De Nederlandse sportevenementensector na perioden van coronamaatregelen (2023)

omzichtig ondernemen in een dynamische markt

Auteur(s): Eva Heijnen, Paul Hover

Na corona heeft de sportevenementensector nu nieuwe uitdagingen, zoals het tekort aan gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd zijn er kansen, bijvoorbeeld door de toegenomen aandacht voor een gezonde levensstijl. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Andere bedreigingen en kansen
Andere bedreigingen zijn de onzekerheid over de financiële steun van de overheid voor sportevenementen en regeldruk (veiligheid, stikstof). De herwaardering van sociale offline contacten en de gegroeide saamhorigheid in de bedrijfskolom bieden kansen voor de sector.

Aantal bedrijven groeit weer, maar ligt lager dan vóór corona
In het vierde kwartaal van 2022 waren er in de bedrijfstak ‘organisatie van sportevenementen’ 1.475 bedrijven geregistreerd. Dat is 9 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2021, toen de derde coronagolf zich aandiende (1.355 bedrijven). Het aantal bedrijven in de sector ligt nog wel 7 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2020, vóór de coronacrisis (1.590 bedrijven).

Sector wil niet nog een keer sluiten
In het sectorplan Publieksevenementen en zakelijke markt staan mogelijke maatregelen die de sector kan nemen als er weer een uitbraak van het coronavirus plaatsvindt. In het plan klinkt door dat de sector de coronamaatregelen van de overheid als te streng heeft ervaren. Er is geen draagvlak voor het opnieuw ‘sluiten’ van de sector, ook niet tijdelijk of gedeeltelijk, tenzij er een zeer ernstige viruscrisis uitbreekt.

Informatie over alle delen van de sector
Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen in de sportevenementensector na de periode van coronamaatregelen. De onderzoekers kijken naar de hele bedrijfskolom: van leveranciers tot organisatoren en afnemers.

Hiervoor hebben zij kwantitatief (analyse van bestaande data), kwalitatief (semigestructureerde diepte-interviews met leveranciers en organisatoren) en literatuuronderzoek gedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Literatuurverwijzing: Heijnen, E., & Hover, P. (2023). De Nederlandse sportevenementensector na perioden van coronamaatregelen: omzichtig ondernemen in een dynamische markt. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-956 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2023
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut
 • Collatie:
  37 p. bijl. fig. tab.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):