Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De ondernemende overheid in de sport (2008)

publiek ondernemerschap en new public management in de lokale sportsector

Verzelfstandigen of niet? Deze vraag houdt de sportsector van veel gemeenten bezig. Verzelfstandiging, bijvoorbeeld in de vorm van sportbedrijven, zou kunnen leiden tot meer marktgerichtheid en meer efficiency waardoor beter kan worden aangesloten bij de veranderingen in de sportwereld: de overheid als publieke ondernemer. Daarnaast, zo is de gedachte, kan de overheid zich bij verzelfstandiging beter richten op haar kerntaken. Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de vraag of dit zo werkt. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan deze kennislacune. Gekeken wordt naar de motieven, de processen en de effecten van het oprichten van sportbedrijven en naar de mate waarin publiek ondernemerschap vorm heeft gekregen.

Literatuurverwijzing: Heuvel, M. van den, & Sterkenburg, J. van (2008). De ondernemende overheid in de sport: publiek ondernemerschap en new public management in de lokale sportsector. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBUSS-0006 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B77 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving